Sõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Romusõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Carweb.eu (Moneklar OÜ) soovib, et Teie poolt kasutatav sõiduk ei oleks pärast kasutusaja lõppu liigseks koormaks keskkonnale. Sestap jagame mõned nõuanded, kuidas toimida pärast auto sõidukõlbmatuks ehk romusõidukiks muutumist.

Romusõiduk on üks ohtlikest jäätmetest, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõte. Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoja) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud normidele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, on seadusega keelatud ja karistatav tegevus.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte. See tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Carweb.eu on sõlminud lepingu Kuusakoski AS´iga, kes kasutab nõuetekohast tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.

Uute tehnoloogiate ja autode konstrueerimisel kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga on autode valmistajad viinud lammutusega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. Enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduvkasutatavad või taas ringlusesse võetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmekäitluslitsentsi omavale lammutuskojale saab iga autoomanik kaasa aidata meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja keskkonnasõbraliku elukeskkonna säilimisele.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks:

  • tühjenda auto sinna mittekuuluvatest esemetest;
  • võta kaasa auto dokumendid;
  • toimeta auto lähimasse Kuusakoski AS kogumispunkti, jäätmekäitluslitsentsi omavasse lammutuskotta või vii sõiduk maaletoojale, kes müüb sama marki sõidukeid. Kuusakoski AS teeninduspunktid leiad kuusakoski.ee kodulehelt, jäätmekäitluslitsentsi omavate lammutuskodade nimekirja autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt; AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt www.amtel.ee ja Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee ;
  • säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid;
  • romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta omaniku käest tasu ei küsita.

Täpsustavat informatsiooni romusõidukite käitlemise, Kuusakoski AS´i ja autolammustuskodade kohta küsige Carweb.eu töötajatelt.

Tagasi algusesse
Moneklar OÜ
Reg. nr. 10348000
KMKR nr. EE100782820

A.H. Tammsaare tee 53, Tallinn 13415
Telefon: +372 6 666 000
Faks: +372 6 666 660
E-post: info@mobileautokeskus.ee

Swedbank
A/a EE832200221051756593
Müügisalong
Telefon: +372 6 666 006
E-post: tallinn@mobileautokeskus.ee
Avatud: E-R 9-18

Tellimiskeskus
Telefon: +372 6 666 600
E-post: tellimine@mobileautokeskus.ee
Avatud: E-R 9-18