Teenused

Liisinglepinguid ja sellega seonduvat on võimalik vormistada kohapeal. Vastavalt vajadustele on Teil võimalik valida kapitalirent, kasutusrent või auto järelmaks.

Sõidukite ost

Hinnas kokkuleppele jõudmisel on carweb.eu nõus Teie sõiduki koheselt välja ostma, eeldusel, et on olemas sõiduki omandiõigust tõendav dokumentatsioon ning sõidukil ei lasu kolmandate isikute nõudeid (trahvid, hüpoteegid jms).

Hinnapakkumise saamiseks palume Teil eelnevalt kokku leppida aeg sõiduki ülevaatamiseks/ hindamiseks. Soovitav on võtta kaasa kogu sõidukiga seonduv (tehniline pass/ passid, võtmete, immobilaiserite ja alarmipultide komplektid, hooldusraamat või sõiduki hooldusajalugu tõendav dokumentatsioon).

Teie poolt pakutav auto võib olla kehtiva liisinglepinguga, mille väljaostu oleme vajadusel nõus finantseerima.

Hinnapakkumise teeme Teile esimesel võimalusel.

Sõidukite vahetus

Kui Teil on soov vahetada välja oma olemasolev sõiduk, siis sarnaselt sõiduki väljaostuga, teeme kokkuleppele jõudmisel Teile pakkumise.

Lisaks müügiplatsil olevatele sõidukitele pakume ka võimalust vahetada sõiduk spetsiaalselt Teile tellimisel toodud sõiduki vastu.

Sarnaselt sõiduki väljaostuga, ei ole ka vahetuse puhul oluline kas sõiduk on või saab olema liisingfirma oma, kuna carweb.eu aitab Teid kõigi formaalsuste lahendamisel (vana auto väljaost, ümbervormistamine uue sissemaksuks, ARK toimingud jms).

Komisjonimüük

Carweb.eu on nõus võtma Teie sõiduki komisjonimüüki järgmiste hindade ja põhitingimuste alusel:

 • tavaline komisjonimüük 5 % müügihinnast
 • liisingus oleva sõiduki müük 6 % müügihinnast
 • liisingus oleva sõiduki müük meiepoolse väljaostu finantseerimisega 7 % müügihinnast
 • miinimumtasu 400 eurot
 • sõiduki müügist väljavõtmisel päeva tasu iga müügis olnud päeva eest 2 eurot
 • müügisaalis müüdava sõiduki korral:
  • tavaline komisjonimüük 6 % müügihinnast
  • liisingus oleva sõiduki müük 7 % müügihinnast
  • liisingus oleva sõiduki müük meiepoolse väljaostu finantseerimisega 8 % müügihinnast
  • miinimumtasu 600 eurot
  • sõiduki müügist väljavõtmisel päeva tasu iga müügis olnud päeva eest 4 eurot
 • müügihinnaga alates 20 000 eurot või mitme sõiduki puhul hind kokkuleppel
 • tingimused müüki toodavale sõidukile:
  • sõiduk peab olema tehniliselt korras (tuled, vedelike tase, aku, rehvid jne.)
  • sõiduk peab olema korralikult pestud (ka salong ja mootoriruum)
  • kütust peab olema paagis vähemalt ¼ paagi mahust
  • sõiduki ajalugu peab olema tuvastatav (hooldusraamat või väljavõte margiesindusest)
  • nõutud müügieelne kontrollakt margiesindusest või tunnustatud autoremondi ettevõttest
 • komitent võtab omale kohustuse likvideerida/ rahuldada kõik hiljem ilmnevad põhjendatud vead/ nõudmised, mis esitatakse komisjonärile ja millest ei ole viimasel võimalik keelduda
 • kui sõiduk ei ole müüdud 90 päeva jooksul, siis lisandub alates 91 päevast komisjonitasule 2-4 eurot iga järgneva päeva eest
 • komitendil on õigus sõiduki müügist saadud rahale, peale selle laekumist komisjonäri arvele, kuid mitte enne 7 päeva möödumist müügitehingust ja/ või võimalike nõudmiste rahuldamist

 

Kõigile hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks 20%.

Komisjonitasu sisaldab:

 • kvaliteetsete fotodega korraliku müügikuulutuse koostamist, mis ilmub suuremates kasutatud autode portaalides ja ajalehtedes
 • sõiduki presenteerimist müügiplatsil ja vajadusel proovisõitu liikluses
 • kliendi nõustamist (sõiduki omadused/ iseärasused, liising, kindlustus jms)
 • sõiduki transporti müügieelsesse kontrolli (hindamisele, kindlustusse jms)
 • sõiduki registreerimist ARK`is Teie volituse alusel
 • potentsiaalsele kliendile kõigi kindlustuspakkumiste päringut
 • kõik müügis olevad sõidukid on valvatud ja kindlustatud

Broneerimine

Kui olete leidnud endale sobiva sõiduki, aga ei saa seda mingil põhjusel kohe osta, siis soovitame kasutada võimalust sõiduk broneerida.

Broneerimistasu suurus ja broneeringu kestvus lepitakse kokku müügikonsultandiga.

Ostusoovist loobumisel broneerimistasu ei tagastata.

NB! Põhjendatud palve esitamisel pakub carweb.eu ka lühiajalist suusõnalist tasuta broneerimise võimalust.

Proovisõit

Sõidukiga proovisõidu tegemiseks pakume kahte varianti:

 • carweb.eu territooriumi kogu vaba pinna ulatuses
 • Teie poolt valitud avalikuks liikluseks mõeldud teel

Viimasel juhul palume Teil eelnevalt müügikonsultandiga kokku leppida konkreetne aeg, et saaksime ette valmistada vajalikud dokumendid liikluses osalemiseks. Samuti tuleb Teil teise variandi puhul tasuda eelnevalt proovisõidu tasu, mis sõltub konkreetse sõiduki dokumentatsioonist (min 25 eurot). Peale konkreetse sõiduki ostu tagastatakse Teile proovisõidu tasu või tehakse tasaarveldus hinnas.

Müügieelne kontroll

Enamik carweb.eu müügiplatsil olevatest sõidukitest on läbinud müügieelse ülevaatuse, kuid alati jätame ka Teile võimaluse viia sõiduk kontrolli.

Me ei eelista ühtegi töökoda ja palume Teil teatada aeg ja koht, kuhu sõiduk viia. Transpordi eest müügieelsesse kontrolli tuleb Teil eelnevalt tasuda 65 eurot, mis tagastatakse Teile peale konkreetse sõiduki ostu või tehakse tasaarveldus hinnas.

NB! Carweb.eu ei kanna müügieelse kontrolli kulusi.

Kindlustus

Tänu koostööle Aadel Kindlustusmaaklerid OÜ`ga on meil personaalne haldur, kes leiab vastused Teie küsimustele ja edastab kiiresti parimad pakkumised Eesti turul tegutsevatelt kindlustusseltsidelt.

Kindlustuspakkumisi võib küsida ka mitte carweb.eu`ga seotud sõidukite kohta.

Müügiettevalmistus

Tõenäosus saada sõiduk müüdud kiiresti ja soodsalt on suurem, kui sellel on hea kaubanduslik välimus, sest määrdunud sõiduki puhul võib saada otsustavaks visuaalne esmamulje, sõltumata auto heast tehnilisest seisukorrast.

Samuti tuleks sõidukile paigaldada korralikud vastavalt hooajale nõutavad/ sobivad rehvid, vahetada välja läbipõlenud lambipirn jne.

Seega kui Teil ei ole aega tegeleda müügiettevalmistusega, siis sellega on taas nõus tegelema carweb.eu. Teenuse hinna saab öelda alles peale konkreetse sõiduki ülevaatust, milleks palume eelnevalt meie esindajaga aeg kokku leppida.

Sõidukite hindamine

Autode hindamine

Hindamisteenus on suunatud neile, kes soovivad väljastpoolt Carweb.eu Autokeskust leitud autot soetada järelmaksuga või liisinguga. Samuti koostatakse hindamisakte ettevõtetele ja eraisikutele, kes soovivad asjatundja hinnangut sõiduki turuväärtuse kohta. Carweb.eu hinnangut Sõiduki turuväärtuse hindamisel aktsepteerivad enamus Eesti finantsasutused.

 • Sõiduki hindamiseks palume tulla sõidukiga Carweb.eu (edaspidi Hindaja) müügiplatsile - NÕUTUD EELNEV KOKKULEPE. Kohustuslik on hindmisele kaasa võtta sõiduki registreerimistunnistus!
 • Hindaja vastutab selle eest, et sõiduk on reaalselt üle vaadatud ning vastab Aktis kirjeldatud seisukorrale.
 • Hindaja vastutab Liisingfirmale tekitatud otsese kahju eest, mille on põhjustanud Hindaja töötajate süüline tegevus/tegevusetus sõiduki hindamisel.
 • Hindamisteenuse tellijaks on üldjuhul isik, kes soovib Akti liisingufirmale esitamiseks (edaspidi Tellija). Tellija tasub teenuse eest otse Hindajale.
 • Hindaja koostab sõiduki turuväärtuse kohta Akti, allkirjastab selle digitaalselt ja saadab Akti Tellija poolt näidatud Liisingufirmale. Tellija soovil on Aktist võimalik teha väljatrükk.
 • Hindaja kontrollib ja võtab sõiduki hindamisel arvesse:
 • sõiduki üldist seisukorda,
 • kahjustusi ja rikkeid - tuuakse Akti märkuste lahtris eraldi välja ning lisatakse fotod, kust kahjustused ja nende ulatus on selgelt nähtavad,
 • tehasetähist kerel või raamil (peab vastama sõiduki registreerimistunnistusel märgitule),
 • lisavarustuse olemasolu ja seisukorda,
 • rehvide lisakomplekti olemasolu ja kulumisastet (suve- või talverehvid),
 • helisüsteemi marki, mudelit ja töökorras olekut,
 • esitatud süütevõtmete arvu,
 • hooldusraamatu olemasolu ja sissekandeid (sh hinnates nende usaldusväärsust),
 • kahjusid ja kandeid LKF andmebaasist,
 • sõiduki loomuliku ja ebaloomuliku kulumi juhendit,
 • sõiduki käivitumist ja mootori tööd tühikäigul,
 • vajadusel teostatakse sõidukiga lühike proovisõit.

Hindamiseks ja sõiduki pildistamiseks tuleb auto eelnevalt pesta ning teostada salongikoristus. Soovituslik on võtta kaasa võtta kõik mis tõstavad sõiduki väärtust (hooldusraamat, hoolduse/ remondi arved, teised veljed/ rehvid, varuvõtmed jms).

HINDAMISTEENUSE TASU:

 • Turuhinna määramine 125 eurot

 • Turuhinna määramine koos tagasiostukohustusega 175 eurot

Hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu

Sõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Romusõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Carweb.eu (Moneklar OÜ) soovib, et Teie poolt kasutatav sõiduk ei oleks pärast kasutusaja lõppu liigseks koormaks keskkonnale. Sestap jagame mõned nõuanded, kuidas toimida pärast auto sõidukõlbmatuks ehk romusõidukiks muutumist.

Romusõiduk on üks ohtlikest jäätmetest, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõte. Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoja) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud normidele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, on seadusega keelatud ja karistatav tegevus.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte. See tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Carweb.eu on sõlminud lepingu Kuusakoski AS´iga, kes kasutab nõuetekohast tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.

Uute tehnoloogiate ja autode konstrueerimisel kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga on autode valmistajad viinud lammutusega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. Enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduvkasutatavad või taas ringlusesse võetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmekäitluslitsentsi omavale lammutuskojale saab iga autoomanik kaasa aidata meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja keskkonnasõbraliku elukeskkonna säilimisele.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks:

 • tühjenda auto sinna mittekuuluvatest esemetest;
 • võta kaasa auto dokumendid;
 • toimeta auto lähimasse Kuusakoski AS kogumispunkti, jäätmekäitluslitsentsi omavasse lammutuskotta või vii sõiduk maaletoojale, kes müüb sama marki sõidukeid. Kuusakoski AS teeninduspunktid leiad kuusakoski.ee kodulehelt, jäätmekäitluslitsentsi omavate lammutuskodade nimekirja autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt; AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt www.amtel.ee ja Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee ;
 • säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid;
 • romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta omaniku käest tasu ei küsita.

Täpsustavat informatsiooni romusõidukite käitlemise, Kuusakoski AS´i ja autolammustuskodade kohta küsige Carweb.eu töötajatelt.