Liising

Liisinglepinguid ja sellega seonduvat on võimalik vormistada kohapeal. Vastavalt vajadustele on Teil võimalik valida kapitalirent, kasutusrent või auto järelmaks.

Üldtingimused

 • omafinantseering alates 10%, alla 6500 euro maksvatel sõidukitel minimaalselt 640 eurot.
 • liisinguga saab osta kuni 14 a vanuseid sõidukeid, liisinguperioodi lõppedes ei tohi sõiduki vanus ületada 15 aastat

Vajalikud dokumendid

Eraisikul:

 • Liisingutaotlus
 • taotleja isikut tõendav dokument
 • taotleja viimase 6 kuu pangakonto väljavõte, milles on välja toodud viimase 6 kuu töötasu suurus (kui Teie palk laekub panka, kuhu esitate liisingtaotluse, siis väljavõtet ega palgatõendit ei ole vaja)

Ettevõttel:

 • raamatupidamisaruanded: eelmise majandusaasta aastaaruanne; jooksva aasta kvartalibilanss ja kasumiaruanne
 • ettevõtte esindaja  isikut tõendav dokument. Juhul kui esindaja ei oma põhikirjajärgset esindusõigust, siis ka volitus.

Kapitalirent

Kapitalirent on liisinglepingu liik, mille korral liisinguvõtja tasub graafikujärgsete maksetena kogu liisingueseme maksumuse ja saab liisingulepingu lõppedes sõiduki omanikuks. Kapitalirendi leping on võimalik sõlmida ka jääkväärtusega, mille korral jääb liisinguperioodi lõppu suurem osamakse (analoogselt esimese sissemaksega) ehk jääkväärtus, mille võrra on võimalik kuumakset vähendada

Kasutusrent

Kasutusrent on liisinglepingu liik, mille puhul liisinguvõtja tasub makseid sõiduki ostuhinnast jääkväärtuseni. Jääkväärtusele sõlmitakse tagasiostuleping kas sõiduki müüjaga või mõne muu liisinguandja aktsepteeritud partneriga. See jätab liisinguperioodi lõpus valikuvõimaluse - kas osta sõiduk liisingust välja (liisinguvõtjal on alati eelisostuõigus) või tagastada see lepingus näidatud tagasiostjale.

Järelmaks

Järelmaks on liisinglepingu liik, mille korral liisinguvõtja tasub graafikujärgsete maksetena kogu liisingueseme maksumuse ja saab liisingulepingu lõppedes sõiduki omanikuks. Järelmaksu leping on võimalik sõlmida ka jääkväärtusega, mille korral jääb liisinguperioodi lõppu suurem osamakse (analoogselt esimese sissemaksega) ehk jääkväärtus, mille võrra on võimalik kuumakset vähendada.

Järelmaksu ning kapitalirendi lepingu vahe seisneb selles, kas sõiduki hind sisaldab käibemaksu või mitte - kui sõidukit müüakse koos käibemaksuga on lepingutüübiks kapitalirent, kui ilma käibemaksuta, siis järelmaks. Eraisikust kliendi puhul ei oma see tähtsust, kas leping sõlmitakse järelmaksu või kapitalirendina, sest tingimused ei erine. Ettevõtete puhul tuleks silmas pidada, et kapitalirendi puhul tuleb koos esimese sissemaksega tasuda ka käibemaks kogu auto hinnalt.

Täisteenindusliising

NB! Teenust pakutakse ainult panga suurklientidele

Täisteenindusliising on autoliisingu täiustatud variant, kus liisinglepingu kuumaksesse on lisatud ka erinevad auto kasutamisega seotud toimingud ja teenuseid.

Kuumaksele saab lisada:

 1. Kindlustusjuhtumite käsitluse - teenus, mille korral liisinguandja või liisinguandja poolt volitatud isik esindab klienti kõikides kindlustusjuhtumitega seonduvates protseduurides kahjukäsitlust teostavates ettevõtetes ning korraldab kindlustusjuhtumi järgsete remonttööde teostamise.
 2. Arvete administreerimise - teenus, mille korral kliendile väljastatakse kliendikaart. Kaardiga on võimalik kasutada Swedbank Liisingu kui hulgiostja allahindlusi (hooldus, remont, varuosad). Kui kaart esitada koostööpartnerile, on viimasel õigus saata auto hooldamise arved otse Swedbank Liisingusse. Jooksval kuul Swedbank Liisingusse laekunud arved saab tasuda järgmisel kuul koondarvega.
 3. Tehnohoolduste ja remontide korraldamise - Teenus, mille korral liisinguandja suhtleb hooldejaamaga sõiduki regulaarsete tehnohoolduste korraldamiseks ja aegade broneerimiseks kliendile sobivaks ajaks ning korraldab sõiduki tehnilise rikke või avarii korral sõiduki remontimise vastavalt valmistajatehase ja müüja nõuetele. Remonttööde ja tehnohoolduste eest tasumine toimub vastavalt liisinguandja poolt koos igakuise osamaksega esitatud koondarvele.
 4. PLUSS teenuse: Mõlemal juhul toimib teenus Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres ja Võrus.
  1. Tehnohoolduse ja remondi korraldamine plussteenusena - Teenus, mille korral Swedbank Liisingu klienditeeninduse agent korraldab sõiduki viimise hooldusesse või remonti lepingus näidatud aadressil ja sealt äratoomise.
  2. Rehvide vahetus ja ladustamine plussteenusena - Teenus, mille korral Swedbank Liisingu klienditeeninduse agent korraldab sõiduki viimise rehvivahetusse lepingus näidatud aadressil ja sealt äratoomise.
 5. 24 tunni hädaabi - Teenus, mille korral liisinguandja tagab kliendile ööpäevaringse operatiivse abi, kui klient on sõidukiga sattunud hädaolukorda (tehniline rike, avarii vms.).
 6. Rehvide vahetuse ja ladustamise - Teenus, mille puhul korraldatakse rehvide vahetus ja ladustamine Swedbank Liisingu koostööpartneri juures. Kokkulepitud ajal tuleb tuua sõiduk rehvivahetusse, väljavahetatud rehvid ladustatakse. Ladustatud rehvid on kindlustatud. Enne järgmist rehvivahetuse hooaega kontrollitakse rehvid üle ja vajadusel tehakse ettepanek muretseda uued rehvid. Teenus toimib Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres , Viljandis, Kuressaares, Paides, Jõhvis ja Võrus.
 7. Asendussõiduk - Teenus, mille korral liisinguandja annab kliendile lepingu objektiks oleva sõiduki kindlustusjuhtumi tagajärjel toimunud remondi ajaks või siis lepingu objektiks oleva auto remondis, hoolduses, rehvivahetuses vms olemise ajaks tasuta asendussõiduki. Teenuse hind sõltub sellest, kas asendusautot kasutatakse ainult kindlustusjuhtumi korral või ka remondi, hoolduse vms korral.